Східне партнерство

В даний час «Луганське земляцтво» реалізовує проект «Східне партнерство».

Його мета - створення стійких груп переселенців та інших громадян шляхом їх участі в

проектах з надання взаємодопомоги у працевлаштуванні, будівництві та відновленні

постійного житла, отриманні різних видів допомоги (соціальної, юридичної та іншої),

проведенні дозвілля, організації клубів за інтересами, об'єднання інтересів громадян , що

проживають як на підконтрольній, так і неконтрольованій Україною територіях.

У проекті передбачено 4 програми: «Соціальна карта земляка», «Свій дім своїми руками»,

«Добрі сусіди» і «Народна дипломатія».

Термін реалізації першої програми - від 3-х до 5-ти місяців. Решта програм не мають часових

рамок і розраховані на довгострокову перспективу - від 1-го року до 10-ти років. Можлива

кількість учасників проекту - від 2-х до 5-ти млн осіб.